Search
  • Webdesign · Printdesign · Logo · Photo
  • peter@petas-design.com / (47) 93 67 36 45
Search Menu

Krigsminne

Kunde: Nordland fylkeskommune
Produkt: Utvikling av grafisk profil og profilhåndbok, Logo, Tavlemaler. Med mål å oppnå en helhetlig profilering av krigsminner i hele Nordland
Arbeid: Konsept, Design, Layout

krigsminne-logo