Search
  • Webdesign · Printdesign · Logo · Photo
  • peter@petas-design.com / (47) 93 67 36 45
Search Menu

Ofte stilte spørsmål

Om samarbeidet mellom oppdragsgiver og grafisk designer.

Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp ifbm. grafisk produksjon og rundt et prosjekt. Ved ytterlige spørsmål, ikke nøl med å kontakte meg.


icon-fragenHva gjør en grafisk designer? Hvorfor trenger jeg en grafisk designer?Hva gjør en grafisk designer?
Hvorfor trenger jeg en grafisk designer?

Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet.
Dette kan utføres på alle medier, som trykksaker, web og andre digitale medier, film og animasjon, produkter og produktemballasje, skilt, logoer, brosjyrer, reklame, bøker o.l.

Grafisk design er en flerfaglig disiplin som overlapper andre fagdisipliner markant, og utgjør i dag et bredt fagområde med svært mange forskjellige produkter.
Et bredt spekter av faglig kunnskap er nødvendig for å kunne utvikle grafiske produkter som både tilfredstiller de respektive tekniske, estetiske og logistiske krav som stilles til et designprodukt.

Kort sagt: en grafisk designer finner det „riktige formspråket” som fungerer også teknisk korrekt for å kunne formidle et skreddersydd produkt til en bestemt målgruppe.
Ønsker du å presentere ditt produkt for et profesjonelt marked bør du heller satse på en profesjonell „formidler” i stedenfor „nabogutten som også er flink med data”.
Stol på fagfolk! Det lønner seg.

icon-top
til toppen


Spørsmål rundt ditt prosjekt. Hva jeg trenger å vite om dine planer.

Her kan du laste ned en liste med de mest relevante spørsmål som før eller siden vil dukke opp under utviklingen av et design-produkt. For å kunne sikre et effektivt og strukturert samarbeid, er det til stor hjelp for begge parter å definere det ønskede sluttprodukt så tidlig som mulig. Ut ifra dine svar på disse spørsmålene, kan det beregnes arbeidsmengden og dermed antatt pris ganske nøye. Dine svar er helt uforpliktende inntil godkjenning av pristilbudet. Last filen ned her

icon-top
til toppen


Hva koster en hjemmeside (en brosjyre, et visittkort osv.)?

Det kommer an på hva du ønsker. Prisen kan variere betydelig, alt etter hva du ønsker. Det finnes ingen faste priser, siden utvikling av individuell design krever indivduelle løsninger.
Et pristilbud kan gis etter en første uforpliktende samtale, hvor ønsket omfang av produktet defineres.

icon-top
til toppen


Hvordan er fremgangsmåten for en vanlig produksjon?

En standardisert produksjon består av flere produksjonsetapper. Disse er som regel uavhengig av ønsket sluttprodukt men kan variere i tidskrav.

Din henvendelse –> En første uforpliktende samtale hvor ønsket prosjekt beskrives nærmere –> Prisoverslag –> Skriftlig pristilbud med tidsoverslag –> Godkjenning av pristilbudet–> Prosjektstart –> Innhenting av relevant informasjon, skisseutvikling, programmering osv. –> Presentasjon av skissen –> Korrekturer/endringer/tilpasning –> Presentasjon –> Godkjenning –> Optimering av godkjent materiell til trykk/web –> Trykk/publisering på nettet–> fornøyd kunde –> fornøyd Petas-Design

icon-top
til toppen


Hvilken rolle spiller jeg som oppdragsgiver under utviklingsprosessen?

Dine oppgaver under produksjonen innebærer som regel formidling av ønsket innhold, forsyning med nødvendig og relevant materiell (f.eks. tekster, relevante filer, bilder), korrekturer og godkjenning av sluttproduktet.
Under prosessen vil det som regel dukke opp en del spørsmål som må avklares. Det er svært viktig å ha (kun) en kompetent kontaktperson som kan gi raskt og bindende svar på slike spørsmål..

Husk at du som oppdragsgiver kan bidra betydelig til en effektiv og tidsoptimert produksjon. Dess bedre du er forberedt (med å ha f.eks. tekstene ferdig, bildene tilgjengelig osv.) dess raskere kan et produkt ferdigstilles.
Under hele prosessen vil oppdragsgiver og Petas-Design ha en dialog rundt produktet (dette foregår som regel via e-post). Du vil få konkrete spørsmål som du skal ta stilling til. Dess snarere og nøyere du er med dette, dess raskere kan produktet ferdigstilles.

icon-top
til toppen


Hvordan er det med bruksrettigheter og opphavsretten på designen?

Opphavsretten oppstår i det øyeblikk et verk blir skapt (åndsverkloven). All grafisk materiell som utvikles av Petas-Design er beskyttet etter opphavsretten og må ikke brukes/offentliggjøres/kopieres/videresendes før bruksrettighetene blir overført (dvs. ikke uten samtykke fra Petas-Design.)

Bruksrettighetene for et verk overføres når produktet er betalt. Med dette blir bruksrettigheten på designen som ble utviklet av Petas-Design overdratt til kunden. Hvis prosjektet blir avbrutt vil oppdragsgiver kun bli faktuerert for antall timer og ikke for kostnaden for bruksrett, siden denne ikke blir overført.

icon-top
til toppen


Hvor lang tid tar utviklingen av et design-produkt?

Dette kommer an på hvor omfattende prosjektet er. Et tidsoverslag gis ifbm. med pristilbudet.
Som regel må man regne med ca. en ukes tid etter godkjenning av pristilbudet til et første designforslag kan presenteres. Etter det er det mange faktorer som avgjør hvor raskt man kommer i mål med produktet.
Husk at du som oppdragsgiver også kan bidra betydelig til en effektiv og tidsoptimert produksjon ved å ha all relevant materiell klar og tilgjengelig, og ved å opprettholde dialogen rundt produktet. For å unngå hastverk anbefales det å ta seg tid til utviklingen av et solid produkt. Hastverk er kvalitetens største fiende!

icon-top
til toppen


Faglige spørsmål…

Hvert design-produkt er avhengig tekniske, estetiske og logistiske begrensninger i produskjonsmåten. I tillegg til dette setter tiden og budsjettet grenser for hva som er mulig. Petas-Design utvikler optimerte og brukervennlige løsninger som tar hensyn til slike begrensninger. Igjen, stol på fagfolket du engasjerer. Vi finner en optimert løsning.

icon-top
til toppen


Hvor trykkes materiellet? Hva skjer med hjemmesiden når den er ferdig-designet?

Petas-Design har et profesjonelt og solid nettverk innen produksjon og publisering av dine produkter. Trykkprosessen av dine trykksaker eller publisering og drift av hjemmesiden din gjøres via disse tredjeparter.

Jeg tilbyr formidling av skreddersydde tilbud for både trykkprodukjson og publisering av hjemmesider. Jeg har lang og god erfaring med mine samarbeidspartnere. Noe som gjør produksjonen og publiseringen trygg både for deg som oppdragsgiver og meg som leverandør. Trykk-kostnader og priser for publisering av hjemmesider inngår ikke i pris for design, og faktureres separat.

Ferdigtrykte medier leveres direkte til deg fra trykkeriet. Hjemmesiden publiseres via en publiseringsløsning som lar deg bearbeide og publisere innholdet av hjemmesiden din. Dette er en stor fordel, for da kan man enkelt oppdatere hjemmesiden sin selv.

icon-top
til toppen